Garantie

Garantietermijn

De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Op alle nieuwe producten bieden wij standaard 2 jaar garantie, tenzij anders aangegeven. Zo kan het zijn dat bepaalde leveranciers een langere garantietermijn hanteren dan de standaard 2 jaar. Als dit bij ons aangegeven staat, dan is dit ook van kracht. De garantietermijn tast uiteraard uw rechten als consument niet aan. Garantie claims kunnen zowel bij de fabrikant alsook bij  P. Jansen installatietechniek ingediend worden.

Alle garantie claims , storingen en/of schades aan geleverde materialen dienen altijd per onderstaand formulier gemeld te worden aan de klantenservice klantenservice@directwarmte.nl

Wat valt niet onder garantie?

De volgende situaties worden niet gedekt door de standaard fabrieksgarantie (tenzij anders aangetoond):

  • Verkeerd geïnstalleerd
  • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
  • Vocht- of waterschade
  • Val- of stootschade

    Formulier aanvraag garantie