Privacybeleid

( Aangepast per 29 maart 2023)

Persoonsgegevens die gebruikt worden

directwarmte.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten op onze website en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijving voor onze nieuwsbrief op de website aan ons hebt verstrekt. directwarmte.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP adres

Waarom Direct Warmte deze gegevens nodig heeft

directwarmte.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan directwarmte.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaart Direct Warmte uw gegevens

directwarmte.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Order administratie van webshop aankopen worden maximaal 3 jaar bewaard.

Delen met anderen

directwarmte.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

directwarmte.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van directwarmte.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen Servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan directwarmte.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. directwarmte.nl heeft hier geen invloed op. directwarmte.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via directwarmte.nl verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klantenservice@directwarmte.nl . directwarmte.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien technisch mogelijk zullen we meewerken aan rechtstreekse overdracht.

Recht van bezwaar en overige rechten

Via verschillende kanalen houden wij u graag op de hoogte van producten, diensten en andere activiteiten. Wilt u dit niet, dan kunt u uwzelf gemakkelijk afmelden. Dit is het recht van bezwaar. We zullen uw verzoek direct verwerken. Als u uw recht op bezwaar wil uitoefenen mailt u ons naar klantenservice@directwarmte.nl of belt u naar  088-70 60 262 en geef dan aan welk recht u wenst uit te oefenen.

Beveiligen

directwarmte.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van directwarmte.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door directwarmte.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met directwarmte.nl op via klantenservice@directwarmte.nl

www.directwarmte.nl is een website van P. Jansen Installatietechniek B.V.

Wij zijn als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Kruisakkers 4 4613 BV Bergen op zoom
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20053638
Telefoon: 088-7060262
Fax: 0164-245211
E-mailadres: klantenservice@directwarmte.nl

Recht op vergetelheid

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt.

U kunt hier voor onderstaand formulier gebruiken.